Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.


Váš prohlížeč není podporovaný - stránky se nemusí zobrazit správně. Použijte podporovaný prohlížeč.
 
Dobrý den jsem rád že jste navštívili moje fotoalba jsem fotoamatér který se zaměřuje svojí tvorbou na zajímavá místa naší krásné vlasti a má alba berte spíše jako pozvánku k návštěvě těchto míst . Moje hlavní cílová skupina je Krajina , Příroda , Architektura , Cestování , Města , Vesnice , občas zábava .

reklama

43 fotek, 21.4.2016, 254 zobrazení, 169 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, krajina, příroda
Malá procházka po okolí obce Jindřišská .
45 fotek, 13.4.2016, 243 zobrazení, 277 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, krajina, příroda
Hrad Krupka vděčí za svůj vznik těžbě cínových rud v okolních Krušných horách. Doba jeho vzniku není přesně známa. Z horní obce se díky prosperitě dolů rychle vyvíjelo městečko a k jeho ochraně, ale především k ochraně dolů v okolí i významné komunikace, která údolím a tedy Krupkou vedla, byl vybudován počátkem 14. století hrad, nejspíše na samém konci vlády Václava II. První doklad o něm je z roku 1330, kdy král Jan Lucemburský daroval hrad Krupku míšeňskému šlechtici Těmovi z Koldic. Hrad byl vybudován na výhodném ostrohu protáhlém ve směru severojižním, který spadal na západní a východní straně do dvou údolí. V letech 1810 a 1813 navštívil hrad Krupku J. W. Goethe, což připomíná památník při válcové věži dolního hradu.
41 fotek, 13.4.2016, 238 zobrazení, 188 komentářů | cestování, dokumenty, krajina, příroda
Sedmihůrská vyhlídka je na Sedmihůrské cestě asi 2km od Komáří Hůrky. Při dobrém počasí, poskytuje výhled na přilehlý hřeben Krušných hor a do údolí na město Teplice a okolní vesničky.
84 fotek, 2.4.2016, 278 zobrazení, 347 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, krajina, příroda
Státní zámek Valeč se nachází ve stejnojmenné obci v Karlovarském kraji. Jedná se o národní kulturní památku zámek s částečně dochovaným unikátním barokním parkem s množstvím plastik od Matyáše Bernarda Brauna, iluzivními branami, letohrádkem a pozůstatky barokních kaskád. První zprávy o Valči pocházejí z poloviny 14. století, kdy byli majiteli bratři Ctibor a Beneš z Valče. Na konci 17. století Jan Kryštof Kager svobodný pán ze Štampachu, nechal celé panství se zámkem velkolepě barokně přestavět ve spolupráci s významnými italskými architekty.Po válce se zámek stal na krátkou dobu sanatoriem pro válečné veterány, v 50.letech útočištěm pro korejské děti a na dlouho poté dětským domovem. V roce 1976 zámek zachvátil zničující požár. Zámek v současné době prochází celkovou rekonstrukcí , kterou můžete při samostatné prohlídce sledovat .
57 fotek, 2.4.2016, 270 zobrazení, 312 komentářů | cestování, dokumenty, krajina, příroda
Žulové skalní útvary nalezneme na jižním svahu Ovčího vrchu nedaleko obce Ležky podél silnice E48 z Prahy na Karlovy Vary. Některé, až dvacet metrů vysoké a členité věže připomínají postavy zahalené kapucí, samotný vrchol Kapucín (469m) je pak jakousi hlavou. Skály se skládají z hrubozrnné žuly.
52 fotek, 13.3.2016, 231 zobrazení, 305 komentářů | cestování, dokumenty, krajina, příroda
Podkrušnohorský zoopark v Chomutově byl založen v roce 1975. Zoopark je specializován na chov zvířat zahrnující území Eurasie, a území severní Afriky.Pozorovat zde můžete více než 160 druhů zvířat , mezi kterými je 14 ohrožených druhů zařazených do Evropských záchranných programů.
55 fotek, 27.2.2016, 433 zobrazení, 350 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, krajina, příroda
Skryjská jezírka jsou dvě malá jezírka nedaleko obce Skryje na Rakovnicku. Leží v nadmořské výšce 270 m. Skalní stěny tvoří odolné tmavošedé horniny sopečného původu . V nich vznikly vertikální pukliny, které se začali rozrušovat a uvolňovat horniny a tím došlo k proříznutí soutěsky. Jezírky protéká Zbirožský potok . Nedaleká obec Skryje spolu s půvabným okolím jsou také velmi známé významné paleontologické naleziště zkamenělin, které proslavil věhlasný francouzský badatel a inženýr Joachim Barrande.
60 fotek, 25.2.2016, 230 zobrazení, 280 komentářů | cestování, krajina, příroda
72 fotek, 7.2.2016, 251 zobrazení, 183 komentářů | cestování, dokumenty, ostatní
Muzeum nabízí expozice dopravy, architektury, stavitelství a designu, astronomie , tiskařství , hornictví ,hutnictví . Dále zde najdete fotografický ateliér, sál modelů s hernou Merkur, výstavu Chemie kolem nás i Měření času, televizní studio .
67 fotek, 28.1.2016, 244 zobrazení, 270 komentářů | cestování, dokumenty, kultura, ostatní
Na výstavě jsou k vidění loutky ze sbírky paní Vorlové, divadla Rozmanitostí a německého loutkáře pana Dombrowského,” Uwe Dombrowsky je velkým sběratelem loutek a členem spolku Středoněmeckého kočovného marionetového divadla, který si klade za cíl pečovat o tyto divadla tak, aby stále žila . Alena Vorlová a její manžel jsou majiteli vůbec nejrozsáhlejší sbírky historických marionet v Čechách. Třetím významným vystavovatelem je mostecké Divadlo rozmanitostí . Loutková divadla si lidé mohou prohlédnout díky manželům Růžičkovým, ti některá divadla i sami vyrábějí. “Návštěvníci, si prohlédnou asi tři sta loutek, mají možnost navštívit loutková představení a děti si vyrobí vlastní loutku.
Vrch Raná 24
64 fotek, srpen 2015, 276 zobrazení, 289 komentářů | cestování, dokumenty, krajina, příroda
Trojvrcholový masiv se nachází u města Louny vrchol je v nadmořské výšce 457 m.n.m . Území NPR Raná je ukázkou vzácně dochovaných zbytků přirozených společenstev středoevropských kontinentálních stepí na měkčích křídových usazeninách a zčásti na pevnější obnažené, původně podpovrchové vyvřelé čedičové skále. V současné době je využíván k paraglidingu .
61 fotek, srpen 2015, 254 zobrazení, 280 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, krajina, příroda
Gotický hrad vznikl k obraně obchodní stezky do Saska. Zakladatelem Hasištejna je Fridrich I. ze Šumburka, který hrad postavil pro krále Jana Lucemburského . Roku 1351 připadl pánům z Šumburka a roku 1418 byl dobyt Václavem IV., který ho zastavil Mikuláši Chudému z Lobkovic. Rok nato král Václav IV. zemřel, a protože hrad neměl kdo vyplatit zůstal Lobkovicům. Trvale na Hasištejně sídlil známý vzdělanec, cestovatel, humanista a básník Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic. Po smrti Bohuslava nebyl hrad již nastálo osídlen, 1514 přestal být šlechtickým sídlem a po požáru 1560 postupně zpustl.
29 fotek, 5.12.2015, 229 zobrazení, 81 komentářů | cestování, dokumenty, krajina, ostatní
Výstava unikátních třebíčských Betlémů je o rozměrné několikametrové instalace mísící exotické reálie a Vysočinu. Jde o několikametrové instalace, ve kterých se mísí půvab domoviny na Vysočině s exotickými stavbami a rostlinstvem. Krajina je skalnatá, svažitá s mělkými jeskyněmi. Základem je dřevěná konstrukce. Skály jsou tvořeny silně pomačkaným a pomalovaným papírem. Místní Betlémy se liší od všech ostatních. Zatímco v Telči dělají trojrozměrné figurky, tak v Třebíči lepenky, jejichž tradici zde založil muž příhodného jména - Pavel Papírník . Přesto, že jsou si třebíčské betlémy malbou postav i svým uspořádáním podobné, nepůsobí jako prosté napodobeniny. Každý je jedinečným obrazem svého tvůrce.
69 fotek, září 2015, 319 zobrazení, 122 komentářů | cestování, dokumenty, ostatní
Muzeum Českých drah se již od roku 1999 zabývá údržbou a provozem historických kolejových vozidel. Areál muzea naleznete u železniční stanice Lužná u Rakovníka . Ve zdejších sbírkách jsou k vidění jak parní lokomotivy z různých období, tak i historické motorové lokomotivy, motorové vozy či ukázky technických zařízení na železnici.
82 fotek, srpen 2015, 258 zobrazení, 266 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, krajina, příroda
Rozsáhlá zřícenina hradu Potštejn leží na zalesněném návrší jihovýchodně od obce Potštejn ve východních Čechách.Historie hradu Potštejn je doložena ve 13. stol., kdy si jej nechal postavit Půta z Potštejna . Z nejznámějších majitelů hradu byl loupeživý rytíř Mikuláš. Král Karel IV. obléhal hrad, nechal jej nakonec rozbořit a Mikuláš zahynul pod troskami . Vzhledem k strategickému významu Potštejna v systému tehdejší zemské obrany nechal Karel IV. hrad obnovit. V roce 1398 postoupil hrad Václav IV. moravskému markraběti Prokopovi. Později byl hrad v držení královny Žofie, manželky Václava IV., po její smrti připadl králi Zikmundovi. Majitelem Potštejna byla také Jiří z Poděbrad. Později se na doporučení krále Vladislava II. stal majitelem Vilém z Pernštejna. Za pánů z Pernštejna plnil hrad nejen funkci obranou a správní , ale stal se zejména reprezentačním sídlem renesančních velmožů.
36 fotek, srpen 2015, 239 zobrazení, 191 komentářů | cestování, dokumenty, krajina, příroda
Od rozhledny Vrbice jsme se vydali po červené turistické značce k lesní studánce která se nachází kousek za obcí Vrbice . Původně studánka sloužila k napájení lesní zvěře. V roce 1998 byla studánka vyčištěna, prohloubena a částečně obezděna. Postupem času byly zhotoveny lavičky z kmenů a ohniště. V roce 2000 bylo provedeno zastřešení studánky. Každým rokem zde probíhá začátkem května akce Otevírání studánky. Vrbická lesní studánka je příjemné odpočinkové místo s osvěžením v polostínu vzrostlého lesa.
51 fotek, srpen 2015, 219 zobrazení, 213 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, krajina, příroda
Barokní zámek se nachází v obci Potštejn, na silnici mezi Vamberkem a Ústím nad Orlicí. V 15. století byl na místě dnešního zámku postaven panský dvůr s tvrzí. V polovině 17. století převzal dvůr se zámkem rod Zárubů z Hustířan, kteří tvrz a dvůr přestavěli v raně barokním stylu. V roce 1749 koupil panství Jan Ludvík Harbuval-Chamaré. Rodu Harbuval-Chamaré sloužil zámek až do roku 1849, kdy přes posledního potomka rodu, dceru Alžbětu, přešel zámek do držení rodu Dobřenských z Dobřenic. V roce 1949 začal být zámek využíván jako školící středisko odborových svazů. Po listopadu 1989 nebyl zámek využíván a to až do nedávné doby, kdy ho zakoupila společnost KAST, která se pustila do rozsáhlé rekonstrukce a zpřístupnila zámek veřejnosti.
46 fotek, srpen 2015, 238 zobrazení, 258 komentářů | architektura, cestování, dokumenty, krajina, příroda
Turistickým lákadlem v podobě dřevěné rozhledny s ocelovým točitým schodištěm se může od roku 2005 pochlubit obec Vrbice nacházející se 4km od Kostelce nad Orlicí v okrese Rychnov nad Kněžnou. Rozhledna se nachází při silnici mezi Vrbicí a Suchou Rybnou. Výška stavby je 29 metrů, přičemž vyhlídkové plošiny jsou v 11 a 25,5 metrech. Z rozhledny můžete vidět Kunětickou horu, Pardubicko, Hradecko, Krkonoše, Orlické hory, Kralický Sněžník, Kozákov, Vamberk, Rychnov nad Kněžnou a Andrlův chlum.

Komentáře

nebo přihlásit Komentář lze odeslat klávesovou zkratkou shift + enter